top of page


של מי/מה מפה זו?
קולות ומבטים חדשים במפת הנכבּה בעברית
 


דה-קולונייזר רוקח תמהיל של תגובות שנוצרו במיוחד לערב זה. התוצר הוא סיפור על דרך שאינה רשומה במפת סימון השבילים. זו דרך קשה לתנועה בגלל הבורות השקופים בה. ארנדט צופה בה, מה שהשמאל ממאן לעשות וכך מחמיץ את הגירוש הכולל. מפת פלסטין הוחלפה במפת הנכבה והעברית עשתה את אִגְ'ליל לגלילות שעליו הוקמה עיר האשליה. יהוד קמה תחת יהודייה אבל רגע, האם אין כל זה יותר מידי?


יום ראשון, 2/8/2015

19:30
בתולעת ספרים במזא״ה 7, תל אביב. 

 

 

 תכנית:
הצגת מפת הנכבּה בעברית.יונית נעמן, משוררת: בלב העיר, נשכח מלב - על המסגד של יהודייה 

תום פסח, סוציולוג: הגירוש כאירוע כולל

תום מהגר, פעיל מזרחי: המפה שהשמאל הישראלי לא מכיר

פאדי כנענה, איש חינוך: על הרווח שבין מפת פלסטין למפת הנכבה

נגה קדמן, חוקרת ומדריכת סיורים: מה שחסר במפת סימון שבילים

עינת לידר, צורפת: בורות בתודעה 1: בין אשדוד לאשקלון. רשת נירוסטה, כסף, צבע אמייל. 2015;
בורות בתודעה 2: אזור המרכז. רשת נירוסטה, כסף, עלי זהב. 2015

דיויד גוס, צייר: נקודות שקופות: לוביא 1. גומי ערביקום על עץ אורן. 2015; נקודות שקופות: לוביא 2. גומי ערביקום על בד. 2015

עדי שורק, סופרת ועורכת: סיפור דרך

אסף קידר, מרצה להיסטוריה: בין עבר לעתיד - להסתכל עם חנה ארנדט על מפת הנכבה

עמירה הס, עיתונאית: היש גבול לרדיקליות?

יונתן שפירא, סרבן וזמר: אִגְ'ליל 

מנחה: איתן ברונשטיין אפריסיו, עורך המפה ומייסד שותף של דה-קולונייזר.

האירוע יהיה בעברית. אם נדע מראש על צורך בתרגום לאנגלית ניערך בהתאם.

לבירורים טלפון: 050-6314229 
מייל: decolonizer1948@gmail.com
www.de-colonizer.org

(המפה יצאה לאור ע״י זוכרות.)

 

bottom of page