פעולה לציון 50 שנות כיבוש

 

 ששמה את הגולן הסורי במסגרת ההתפשטות הקולוניאלית הישראלית

 

 

 

בעוד שעבור רבים ״הכיבוש״ מתייחס רק לשטחי הגדה המערבית ועזה חשוב לדה-קולונייזר להזכיר את הכיבוש המושכח של הגולן. בת ושני נכדים לתושבי מנסורה שגורשו ב-1967 חברו לפעולת זיכרון על קיר בית הספר, המבנה היחיד ששרד את הרס הכפר. הם רשמו את שמות חלק מתושבי הכפר שחיו בו הכיבוש. זו פעולה סמלית וצנועה שמבטאת סולידריות עם מי שחרב עליהם עולמם מאז תחילת המפעל הקולוניאלי במאה ה-19 וממשיך עד ימינו.